Aedes TCO Tool

Meer urgentie is nodig

Woningcorporaties investeren jaarlijks miljarden in vastgoed en daarmee zijn zij de grootste opdrachtgever op de woningmarkt. Aedes (branchevereniging) streeft naar een professionele invulling van opdrachtgeverschap door corporaties. Zo kunnen zij hun maatschappelijke taken efficiënt, kostenbesparend en transparant uitvoeren.

 

Met inzichten vanuit de TCO-benadering kan een corporatie betere keuzes maken. Zowel bij het verbeteren en transformeren van haar bezit, als bij nieuwbouw, sloop en sloop/nieuwbouw. Uiteindelijk draagt het inzicht vanuit een TCO-benadering daaraan bij. Een corporatie die haar opdrachtgeverschap professioneel organiseert, geeft bewust vorm aan de samenwerking met opdrachtnemers (marktpartijen). Vanuit een TCO-benadering kan een corporatie andere/betere keuzes maken om de samenwerking met marktpartijen vorm te geven.

Volledige kostenstructuur

Veel corporaties laten de investeringskeuzes voor het vastgoed afhangen van de hoogte van de stichtingskosten. Ze houden vaak geen rekening met de exploitatiekosten die ze daarna nog jarenlang moeten betalen. Vaak ligt de verantwoordelijkheid en/of beslissingsbevoegdheid bij verschillende afdelingen. In de huidige bedrijfsstructuur hebben corporaties een eigen ontwikkelingsafdeling en een eigen beheerafdeling. Bij het ontwikkelen van gebouwen wordt de beheerafdeling niet betrokken en vice versa. In de Total Cost of Ownership (TCO)-benadering kijkt een corporatie naar de totale kosten van het bezit op de lange termijn: van aanschaf tot exploitatie. Afdelingen werken daarbij samen om die totale kosten te verminderen.

 

Met de Aedes TCO-tool krijgen corporaties inzicht in Life Cycle Cost (LCC, technische levensduurkosten, project- en product gebonden) én de Total Cost of Ownership (TCO, economische levensduurkosten en proceskosten). Daarmee wordt de volledige kostenstructuur inzichtelijk.

Aedes over de TCO-tool

Wat kan ik voor je betekenen?

Als Directeur Markt & Ontwikkeling van Hagemans ben ik persoonlijk betrokken geweest bij de ontwikkeling van de TCO-Tool. Daardoor ken ik ook de ins en outs van de Tool en word ik in de rol van TCO coach ingezet bij gebruikers om hen wegwijs te maken. En natuurlijk ook om het gedachtegoed en daarmee de integrale aanpak van de exploitatie over te brengen.

 

Kom gerust op de koffie, ik praat je graag bij.

 

Simon Ruijs

directeur markt & ontwikkeling

 

sruijs@hagemans.nl

06 – 51 78 53 78

Aan de slag

De Tool is in opdracht van Aedes ontwikkeld door Wereldstad in nauwe samenwerking met een expertgroep. Deze bestaat uit verschillende corporaties en vastgoedonderhoudsbedrijven. De Tool is daarmee een co-productie van corporaties en markt, dus opdrachtgevers en opdrachtnemers. Mede dankzij deze samenwerking met de markt draagt de Tool in belangrijke mate bij aan de betaalbaarheid van sociale huurwoningen. In juni 2021 lanceerde Aedes de eerste versie van de Aedes TCO-Tool. Met deze eerste versie – een basis in Excel – kunnen corporaties op een eenvoudige manier aan de slag. Hagemans Vastgoedonderhoud, Heko Vastgoedonderhoud en Smits Vastgoedzorg werkten mee aan een lanceringsvideo.

Lanceringsvideo Aedes TCO-tool