Bewonerscommunicatie en bewonersbegeleiding

Voor bewoners Meer informatie

De bewoner staat centraal

 

 

Bewoners die mee willen doen, daarmee staat of valt het succes van elk onderhoudsproject. Dat bereiken we door bewoners helder te informeren over wat ze kunnen verwachten en maatwerk te leveren waar nodig. Maar vooral ook door goed te luisteren! 70% deelname mag  een wettelijke norm zijn; we gaan altijd voor volledige deelname.

 

Een persoonlijke benadering

Onderhoud aan de woning is ingrijpend. Mensen willen liever geen verandering. Het is dan ook belangrijk om te zorgen dat bewoners de verbeteringen écht willen. Want zo ontstaat ook de wil om mee en samen te werken. Tevredenheid wordt hoofdzakelijk bepaald door het waarmaken van een verwachtingspatroon. Wij sturen dat verwachtingspatroon vanaf het begin. In een persoonlijke benadering. Zodat elke bewoner zich gehoord, begrepen en gerespecteerd voelt. We nemen de bewoners mee in de plannen. Tijdens de inloopmomenten in de modelwoning, de huisbezoeken of bewonersbijeenkomsten (wanneer dit weer mogelijk is) en in onze brieven, brochures en eventueel langs de digitale weg: welke werkzaamheden voeren we uit, wat betekent dat voor u, wat mag u van ons verwachten en wat levert het u op?

 

Onze bewonersbegeleiders hebben ervaring met het ophalen van draagvlak

Dat het keer op keer weer lukt om voldoende draagvlak te behalen, geeft wel aan hoe gedreven en bevlogen onze bewonersbegeleiders te werk gaan. Tijdens een huisbezoek gaan ze bij bewoners langs om de plannen te bespreken. In dit persoonlijke gesprek bespreken we waar eventuele weerstand vanuit de bewoner vandaan komt en hoe we deze weg kunnen halen.

 

We leveren maatwerk waar nodig

Er is aandacht voor de persoonlijke omstandigheden van een huishouden. Spelen er belangrijke zaken waar we rekening mee kunnen houden tijdens de uitvoering? Zoals het begeleiden en ontzorgen van kwetsbare bewoners tijdens het project? We zoeken graag de samenwerking met de bewonersconsulent van de woningcorporatie om samen afspraken met de bewoners te maken om zorg hierover weg te halen. Zo wordt het voor iedereen mogelijk mee te doen aan het  onderhoud. En gaat er, als wij straks weg zijn uit de wijk, geen informatie verloren over wat er achter de voordeur speelt en van belang is voor u als verhuurder.

 

Passende communicatiestijl en -middelen voor, tijdens en na de werkzaamheden

We verdiepen ons in de doelgroep van de wijk waar we aan het werk gaan. Samen met de woningcorporatie stemmen we de inzet van communicatiemiddelen af. We gebruiken in onze middelen een heldere leesstijl (B1) en werken graag met beeld. Zo begrijpt de huurder wat we in ‘hun’ woning gaan doen. Zo weten ze wat de mate van overlast is, wat bewoners van ons mogen verwachten en wat wij van hén verwachten.  

Onze bewonerscommunicatie

Wij zetten zoveel mogelijk in op persoonlijke communicatie

Willen we succesvol zijn, dan is het belangrijk dat we op de juiste manier communiceren met en naar bewoners. Uitgangspunten zijn daarbij persoonlijke aandacht, heldere en duidelijke communicatie (op B1 niveau), een degelijk communicatieplan en een goed participatietraject. Op onze projecten zetten we een mix aan communicatiemiddelen in. Naast brieven gebruiken we ook brochures, A5-kaarten en uitlegvideo’s. Ook beschikken we over een online communicatie tool.

 

Online communicatietool Cobee

Iedere bewoner krijgt zijn/ haar persoonlijke inlog voor onze online-tool. Hierin vinden bewoners alle persoonlijke informatie over de werkzaamheden, de (dag-) planning, werkvolgorde en communicatie terug. Ook heeft Cobee een chatfunctie. Een laagdrempelige manier voor bewoners om hun vragen te stellen. Met behulp van sms- en/of pushberichten herinneren we bewoners aan gemaakte afspraken en belangrijke momenten. Bewoners kiezen zelf of zij gebruik maken van Cobee. Maken zij er geen gebruik van dan informeren wij ze gewoon per post. Meekijken in Cobee? Dat kan!

Onze bewonersbegeleiding

Werkzaamheden in of aan de woning zijn voor sommige bewoners best spannend. Daarom zetten wij steeds onze bewonersbegeleiders in om de projecten soepel te laten verlopen. We merken namelijk dat projecten steeds uitdagender worden, vooral op sociaal vlak. Een actieve en belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de bewonersbegeleider en de voorman. Zij zijn voor de bewoners hét aanspreekpunt. Zij zijn regelmatig in de wijk maar natuurlijk ook telefonisch of per mail te bereiken. Onze bewonersbegeleider organiseren ook vaak een spreekuur tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Zo kan een bewoner op vaste momenten altijd even binnenlopen met vragen of zorgen.

 

Beperken van de overlast

Het draait altijd om onze gezamenlijke klant, de bewoner. Werken in de bewoonde omgeving. Dat is wat Hagemans altijd doet en dat is waar we goed in zijn! Door bewoners voor en tijdens de werkzaamheden mee te nemen in wat er staat te gebeuren, verminderen we al een klein gedeelte van de overlast.

We begrijpen dat het verbeteren van vastgoed voornamelijk technisch is maar voor een bewoner is onderhoud 20% techniek en 80% emotie. Wij spreken de taal van de techniek én die van de bewoner. Onze mensen werken netjes, zeggen wat ze gaan doen en gaan respectvol met bewoners en omwonenden om. Onze mensen leveren vakwerk. De bewoners krijgen een mooier, beter en comfortabeler (t)huis. Tegelijkertijd hangt bewonerstevredenheid grotendeels af van het gedrag van onze vakmensen. Onze vakmensen maken geen overbodig lawaai en ruimen netjes hun spullen op. Het uitgangspunt van de vakmensen is: ‘We doen alsof we in of aan ons eigen huis aan het werk zijn’.

”Geen dag is hetzelfde. Het ene moment werk je vanaf kantoor en het andere moment ben je in de wijk. Bewoners vinden het soms spannend als we in of aan hun woning werken. Ik vind het leuk om vragen te beantwoorden of zorgen weg te nemen bij bewoners zodat mijn collega’s door kunnen met de uitvoering.”

Rachel van Klooster Bewonersbegeleider