blog

Vorm geven aan de groei – What’s in a (functie)name?

 

Groei. Een woord, waar we vaak niet echt over nadenken. Het woordenboek omschrijft ‘groei’ als groter worden. Duidelijk en tegelijkertijd beperkt – want eendimensionaal. Als organisatie zijn wij de afgelopen jaren enorm gegroeid. Die groei was en is allesbehalve eendimensionaal. Die is juist zeer veelzijdig. Bovendien is het een constante ontwikkeling. Hoe geef je daar vorm aan?
Dat is de uitdaging waar we voortdurend voor staan: vorm geven aan de groei!

We zijn een familiebedrijf dat 90 jaar bestaat. Drie generaties die een tijdperk van veranderingen meemaakten – met bijbehorende ups en downs. Maar om Jan Rotmans te citeren: we leven momenteel in een verandering van tijdperk. Onze maatschappij bevindt zich op een kantelpunt.

 

<Al meer dan twee jaar voor de uitvoering zijn we projecten aan het voorbereiden>

 

Hagemans werkt voor woningcorporaties. Hun opgave is sterk gewijzigd en draait om beschikbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming – waarbij de huurder op één staat. Dat moet in een streng keurslijf van governance en met structurele afdrachten aan de overheid. Om dat voor elkaar te krijgen werken corporaties op een heel andere manier samen met de markt en dat leidt tot nieuwe vragen aan partijen als Hagemans. Vragen die hun antwoord vinden in diverse vormen van ketensamenwerking.
Waar projectmatig aanbesteden nog maar kort geleden gemeengoed was, kiezen corporaties in toenemende mate voor intensieve, project ongebonden samenwerkingsvormen. Vooral als het gaat om onderhoud in combinatie met verduurzaming. Deze ontwikkeling heeft grote invloed op de organisatie en werkwijze van de betrokken partijen. Zoals Hagemans.

Waar ‘vroeger’ alleen de uitvoering op ons bordje lag, ligt daar nu ook in belangrijke mate de voorbereiding. Vaak al meer dan twee jaar voor de uitvoering zijn we projecten aan het voorbereiden. Die projecten zijn ook groter, kennen uitgebreidere werkzaamheden. Verduurzaming, groot onderhoud, energetische aanpak en dat alles in combinatie met intensieve bewonerscommunicatie … voor ons is het inmiddels dagelijkse kost. In vastgoedtermen groeiden we van property management naar assetmanagement. Een ontwikkeling die veel meer inhoudt dan ‘groter worden’.

 

<Functiebeschrijvingen werden rolbeschrijvingen>

 

Hoe geven we daar vorm en inhoud aan? Die vraag stelden wij ons begin vorig jaar. We voelden aan dat we een dergelijke transitie niet ‘even in de structuur’ konden opvangen. We wilden naar een schaalbare organisatie op weg naar die nieuwe toekomst. Daarom besloten we gedegen organisatieadvies in te winnen en de transitie tijd en ruimte te geven. Vorig jaar zijn we intensief en hard, maar bovenal met het hart aan het werk geweest. Het leidde tot een blauwdruk voor de nieuwe Hagemans-organisatie. Niet langer ‘lokaal-optimaal’, maar samen in beweging. Een flexibel netwerk met teams van wisselende samenstelling. Zodat we steeds de juiste kennis en kunde organiseren waar die nodig zijn. Van piramide naar web, alles met alles verbonden.

Als echte bouwers hebben we deze blauwdruk afgetimmerd. Onze processen verdelen we consequent in Richten, Inrichten en Verrichten. We denken en werken in rollen: strategisch, tactisch en operationeel. Functiebeschrijvingen werden rolbeschrijvingen waarin competenties centraal staan. We overleggen anders: vaker, maar veel korter. Onze nieuwe organisatie verbindt eigen verantwoordelijkheid met samenwerking, hard met hart, zakelijk met sociaal. Zo geven we onze groei vorm.

 

<Zichtbaar slotstuk van onze organisatieontwikkeling>

 

Onze projectleiders vormen het scharnierpunt van de organisatie. Hagemans kiest ervoor dat ze verantwoordelijk zijn voor alle fasen van ons proces. Van initiatief tot beheer (of van fase 0 t/m 7 in de RGS-methodiek). Ze vervullen daarmee een cruciale rol naar onze klanten én naar de interne organisatie. Als generalisten die als het ware horizontaal werken en het gehele proces managen. Als projectmanagers. Essentieel is dat zij de juiste ondersteuning krijgen van specialisten, die de diepte van de projecten kennen, verticaal. Projectcoördinatoren.

Lange inleiding voor een korte, maar betekenisvolle boodschap. Als zichtbaar slotstuk van onze organisatieontwikkeling vonden we het op zijn plaats de functie- of rolnamen aan te passen.
Vanaf 7 september 2020 werken wij met Projectmanagers en Projectcoördinatoren.

 

Dus mocht u zich afvragen what’s in a name? Nou, dat!

 

Rob Hagemans