Disclaimer

Deze website www.hagemans.nl is eigendom van Hagemans Vastgoedonderhoud B.V. (Hagemans). Hagemans is gevestigd aan de Tarweweg 5, 6534 AM in Nijmegen. Hagemans is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 09076488.

 

Algemeen

De informatie uit deze disclaimer is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

 

Inhoud website

Hagemans behoudt zich het recht voor om zonder mededeling op elk gewenst moment de inhoud van de website en deze disclaimer aan te passen of te verwijderen. Hoewel veel zorg en aandacht uitgaat naar de inhoudt van de website, is gebruik van (informatie op) de website voor eigen risico. Het kan voorkomen dat de website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Er is geen recht op garantie of aanspraak op juistheid.

 

Aansprakelijkheid

Hagemans is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de website. Indien u handelt op basis van (informatie op) de website is dit voor eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Hagemans tot stand op grond van fouten en/of volledige of achterhaalde informatie. Hagemans is niet aansprakelijk voor het als gevolg van storing niet beschikbaar zijn van de website, evenals door storing in netwerken van derden. Hagemans is niet aansprakelijk voor inhoud op de website die afkomstig is van derden. De website bevat koppelingen naar externe partijen. Hagemans aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze website en/of diensten van derden.

 

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website berusten bij Hagemans. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om (delen van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

 

Contact

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Hagemans via info@hagemans.nl.