Onze contactpersonen op een rij

Directie

Carel Hagemans

Commercieel Directeur chagemans@hagemans.nl

Simon Ruijs

Operationeel Directeur sruijs@hagemans.nl

Rob Hagemans

Algemeen Directeur rhagemans@hagemans.nl

Management

Dennis Haman

Projectmanager dhaman@hagemans.nl

Eduard Kluin

Manager projectcoördinatie ekluin@hagemans.nl

Han Peters

Manager Financieel en Facilitair hpeters@hagemans.nl

Marcel Moors

Manager Planning en Proces Control mmoors@hagemans.nl

Ton Bosman

Productmanager Groot Onderhoud tbosman@hagemans.nl

Monique van Elzakker

Manager P&O mvanelzakker@hagemans.nl

Wouter Pieterse

Projectmanager wpieterse@hagemans.nl

Ellen Mollen

Productmanager Markt & Ontwikkeling – New Business emollen@hagemans.nl

Jeroen Brinkerink

Projectmanager jbrinkerink@hagemans.nl

Mario van den Akker

Projectmanager mvandenakker@hagemans.nl