Aan de slag!

We staan met z’n allen voor een enorme opgave om klimaatverandering tegen te gaan, efficiënter om te gaan met (schaarse) grondstoffen, de natuur en biodiversiteit te herstellen en de kwaliteit van ons landschap te verbeteren. Woningcorporaties kunnen hier een voortrekkersrol bij vervullen. Bijvoorbeeld door het gebruik van biobased materialen waarmee we CO2 uitstoot reduceren en de uitputting van grondstoffen voorkomen.

 

In Meerkerk realiseerden we een circulair renovatieproject, rekening houdend met 4 pijlers circulariteit, emissiereductie, klimaatadaptatie en energietransitie. Samen met Building Balance en de Verbouwstromen werkten we aan een verbeterde versie. Zo ontwikkelden we Natuurlijk!, dé biobased en circulaire renovatie van Hagemans waarbij we 1 / 2 persoonshuishoudens uit de jaren ’60 en ’70 van label EFG naar A++ brengen. Met deze renovatie voldoen ze aan de Standaard voor woningisolatie. We maken de woningen levensloopbestendig en zoveel mogelijk zelfvoorzienend. Het woonoppervlak breiden we uit met 12m2. We maken de woningen gasloos en zorgen voor een Qv10 waarde < 0.6. En dit alles zo duurzaam mogelijk met minimaal 30% aan biobased materiaal!

Voordelen bewoners

Een tevreden eindgebruiker, daar gaan we voor! Maar wat levert deze aanpak de bewoner op?

 • Meer wooncomfort, gezond binnenklimaat. Biobased materialen houden warmte langer binnen in de winter en de warmte langer buiten in de zomer;
 • Lage energielasten;
 • Toegankelijkheid vergroot (levensloopbestendig);
 • Esthetische verbetering (trots op je woning);
 • Tevreden gevoel door bijdrage aan een circulaire economie en een duurzaam morgen;
 • Begeleiding vanuit energiecoach met gebruikershandleiding als naslagwerk.

Voordelen woningcorporaties

 • Klimaatneutraliteit stimuleren en de energietransitie helpen versnellen;
 • Wonen comfortabeler maken voor bewoners;
 • Andere manieren van samenwerking en langdurige samenwerking aangaan (win-win situaties creëren);
 • Zekerheid van grondstof (kosten & beschikbaarheid) inbouwen;
 • Gevoel van trots bij medewerkers > bijdragen aan een duurzaam morgen;
 • Nieuwe uitdaging – nieuwe materie – nieuwe spelers/samenwerkingen – nieuwe denkwijze;
 • Beschikbare subsidies, zoals MIA/Vamill en MEER.

 • Gaan voor de circulaire keuze: renoveren in plaats van sloop/nieuwbouw
 • Met maximale inzet van biobased materialen
 • Met Hagemans…

Met Natuurlijk! komen duurzaamheid en innovatie bij elkaar. We zetten in op gezonde en toekomstbestendige woningen

Jay Kuppen Projectleider Hagemans

Keuzemogelijkheden per element

Met de kennis en ervaring die we opdeden in eerdere projecten, maakten we deze praatplaat. Bij ieder element bieden we een keuze aan. Is er een geschikt biobased product of materiaal? Dan bieden we deze aan. Zo niet, dan zorgen we voor een duurzaam alternatief. Daarnaast blijft maatwerk altijd mogelijk. Is jouw corporatie nog niet klaar om all-the-way te gaan? Dan gaan we voor een hybride variant. Zo blijft er voor iedereen iets te kiezen.

In de praatplaat hiernaast beschrijven we bij optie 1 de variant waarbij we de isolatie van binnenuit aanbrengen. Voordeel bij deze variant is dat er géén vergunningstraject bij omgevingsdienst of Welstand nodig is.

 • Toepassing van minimaal 30% biobased materialen, waardoor subsidieregeling mogelijk is
 • Van EFG naar A++
 • Richtprijs € 145.000,- per woning excl. BTW en excl. mogelijke subsidies

 

Bij optie 2 werken we van buitenaf waardoor tijdelijke uithuizing van bewoners niet nodig is. Bij deze aanpak is er geen ruimteverlies aan de binnenzijde. De volledige buitenschil pakken we aan; de woning gaat hiermee naar nieuwbouwkwaliteit.

 • Toepassing van minimaal 30% biobased materialen, waardoor subsidieregeling mogelijk is
 • Van EFG naar A++
 • Richtprijs € 165.000,- per woning excl. BTW en excl. mogelijke subsidies

 

Bekijk de volledige praatplaat

Afwegingen aan de voorkant

Als woningcorporatie kun je veel impact maken in de transitie naar een circulaire woningvoorraad en beperken van gebruik van grondstoffen. Door inzet van de 10R ladder maken we onder andere bewuste keuzes in het wel of niet inzetten van producten en het verlengen van de levensduur van materialen. Hierover gaan we graag het gesprek met jullie aan.

Inzet Oogstkaart

We brengen de condities van alle onderdelen in de huidige woningen in kaart. En bepalen wat we hergebruiken of recyclen. Om de milieukosten zo laag mogelijk te houden, doen we dit het liefst binnen het project zelf. Lukt dit niet? Dan doen we dit bij een ander geschikt project.

Met dit volledig uitgedacht concept kunnen corporaties écht meters maken. Mooi om dat samen te ontwikkelen met een partij als Hagemans die open staat voor verbetering en opschaling.

Elisabeth ter Borg Ketenregisseur Building Balance

Inzet biobased materialen

We maken zo veel mogelijk gebruik van biobased materialen. Zo vergroten we het woonoppervlak met 12m2 door een HSB uitbouw (losmaakbaar) te plaatsen met Isovlas muur-en dakisolatie. We gebruiken demontabele en biobased binnenwanden en plafondsysteem. Eén van de mogelijkheden is biobased inblaas-isolatie toe te passen als gevel- en dakisolatie. Voor het isoleren van de vloeren is er de keuze voor een afdekker in de vorm van een folie in combinatie met een folie onder de balklaag als afsluiting om vocht te voorkomen. Een biobased keuken behoort ook tot de mogelijkheden.

Wist je dat?

 • We bij Hagemans volop ervaring hebben met het bedenken en uitvoeren van een goed communicatie- en participatieproces bij renovatiewerkzaamheden? Van woonwensenonderzoek, begeleiding van klankbordgroepen en draagvlak ophalen tot planningsgesprekken, begeleiding door een energiecoach en nazorg.
 • We natuurlijk ook projectspecifiek kijken naar wat de best toe te passen installaties zijn?
 • We ook op het gebied van klimaatadaptatie mogelijkheden bieden?

Benieuwd wat welke keuzes doen?

We werken op dit moment aan een goede kostenraming per element. En we brengen de MKI (milieukostenindicator) in kaart. Op basis van een complex gaan we hierover graag het gesprek aan om zo de juiste balans te vinden tussen betaalbaarheid en duurzaamheid.

Subsidies beschikbaar

Op dit moment zijn er verschillende subsidies beschikbaar waarmee milieuvriendelijke investeringen en gebruik van biobased materialen gestimuleerd wordt. Zo is er de MIA/Vamil regeling vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de subsidie voor Meerjarige Experimenten Effectieve Renovatiestromen (MEER). Dit kan helpen in de keuze voor en het opschalen van (biobased) renoveren.

Referentieproject Oranjeplein Meerkerk

Voor woningcorporatie Fien Wonen maakten we 9 woningen aan het Oranjeplein weer toekomstbestendig. In dit project werkten we aan 4 pijlers: Circulariteit, Emissiereductie, Klimaatadaptatie en Energietransitie. De woningen leverden we in april 2024 op. Het project vormt de basis van ons renovatieconcept Natuurlijk!

Hier lees je meer over dit project en zie je het prachtige eindresultaat.

Wil je meer weten?

Natuurlijk! nemen we daar de tijd voor. Neem gerust contact op met Ellen Mollen via telefoonnummer (06) 53 15 05 34 of emollen@hagemans.nl