nieuws

Hop, hop, gas erop!

Beste lezer,

Omschrijven, vastleggen, bevestigen, uitvoeren, verslag leggen, toetsen, verbeteren… herhalen.

Resultaat gericht samenwerken is het aaneenschakelen van afspraken en inspanningen om tot de beste prestatie te komen.

Ingewikkeld? Nee, wel boeiend.

 


Wouter Pieterse, projectleider: 

 “Door het werken met vaste eenheidsprijzen hebben we geen discussies meer op projectniveau en komen we sneller verder. We kunnen op voorhand bepalen welke prestaties we met elkaar kunnen behalen en welke slimme oplossingen hierbij aansluiten.”

 

 

Wouter wil graag door want dan kom je sneller verder. Onderhoudsprocessen verbeteren, de bewonerstevredenheid verhogen en de kosten verlagen. Wouters meest gebezigde uitdrukking is “Hop, hop gas erop”.
Ja, Wouter weet dat we van het gas af moeten, maar dat kan alleen door gezamenlijk flink gas te geven. Kan het nog slimmer, sneller en beter? Ja dat kan. Hop, hop gas erop!

 

Begin voor het begint

Niet beginnen bij het begin, maar vóór het begint. Voor een RGS-project daadwerkelijk in uitvoering gaat hebben we al een heel proces doorlopen. Met onze partners hebben we zorgvuldig alles omschreven en de prestatie-eisen en de wijze van toetsing vastgelegd en contractueel bevestigd. Hierdoor weten we wat we van elkaar verwachten en waarop we elkaar kunnen aanspreken.

 

En als we eenmaal in uitvoering zijn, maken we de verslaglegging een wezenlijk onderdeel van ons proces. Wat hebben we al gedaan, wat gaan we nog doen, wat is de huidige conditie van het complex en wat is het rendement van het complex. Zo weten we samen waar we staan.

 

 

Verrassend voorspelbaar!

 

Geen discussies meer op projectniveau

Anders dan in het traditionele proces werken we in een RGS-proces vanaf het begin intensief met elkaar samen om producten en processen te standaardiseren en uniformeren. We gebruiken een gezamenlijke database, formats en een renovatieplanner. Door het werken met vaste eenheidsprijzen komen discussies op projectniveau te vervallen. We hebben het nu veel meer over de behoefte van het complex, welke prestaties we met elkaar kunnen behalen en welke slimme oplossingen hierbij aansluiten.

 

 

We concentreren ons op de kansen en risico’s van het complex in relatie tot het corporatiebeleid.

 

De volgende stap: sturen op technische én sociale complex-informatie

Bij Hagemans werken we datagestuurd en we willen nog meer gaan sturen op het doen van de dingen die nodig zijn. Niet onderhouden omdat de planning het aangeeft, maar onderhouden omdat het vastgoed het nodig heeft.

 

 

Hierbij luisteren we nadrukkelijk ook naar de behoefte van de bewoners. Zij zijn de ervaringsdeskundigen die alles weten over het gebruik van het vastgoed. We komen deze deskundigen dagelijks tegen in de uitvoering dus we willen en kunnen eenvoudig ook hun wensen inventariseren en vastleggen om straks de technische én de sociale complex-informatie te kunnen bundelen om tot een optimale prestatie te komen.