nieuws

Over verduurzaming, transformatie, nieuw rollen en integratie

Rob Hagemans in Ondernemersbelang: “Corporaties transformeren tot sociale beleggers. De corporaties nieuwe stijl opereren volkshuisvestelijk en hanteren hierbij een andere en bredere benadering. Ze worden regievoerder beheer en onderhoud en hanteren geen dichtgetimmerde technische en bouwkundige blauwdrukken meer. Daarnaast verschuift de samenwerking tussen corporatie en  onderhoudsbedrijven van kortlopende naar langjarige samenwerking. Hierdoor spelen wij als onderhoudsbedrijf een wezenlijk andere rol.”

(…)

“Hagemans staat in de keten pal voor ‘vitaal vastgoed’. Dat wil zeggen de integratie van dagelijks-, planmatig-, mutatie- en duurzaam grootonderhoud van vastgoed.”
De verwachting van Rob Hagemans is dat we toegroeien naar ‘een speelveld zonder schotten’. “Het onderscheiden van verschillende vormen van onderhoud is niet meer van deze tijd. De toekomst is een brede samenwerking vanuit een procesmatige en outputgerichte aanpak, gebaseerd op data. Wij zijn er klaar voor.”

Lees het hele interview >>