nieuws

Model Vraagspecificatie RGS voor de bestaande bouw

Vanmiddag heeft Carel Hagemans Op de Renovatiebeurs in Den Bosch bijgedragen aan het seminar over het ‘Model Vraagspecificatie RGS voor de bestaande bouw’. Dit model is een nieuw instrument dat Aedes, OnderhoudNL en het Netwerk PB3R  hebben ontwikkeld om gestructureerd te renoveren en beter samen te werken.  

 

Het document werd op de beurs gelanceerd en Okke Spruijt (OnderhoudNL), Paul Kuijpers (PB3R), Ron Sierink (Mitros en PB3R) en Carel Hagemans (Hagemans Vastgoedonderhoud, OnderhoudNL en PB3R) gaven een toelichting.

 

De vraagspecificatie heeft aandacht voor de sociale, de economische en de technische kant van opdrachten (SET). ‘Corporaties kunnen met deze vraagspecificatie completer en beter de markt op. Ze hoeven het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden en het voorkomt misverstanden. Waar voorheen ieder een eigen document opstelde, is nu de structuur in de basis hetzelfde en daarmee ook herkenbaar voor marktpartijen. De inhoud en de vraag kan per corporatie verschillen, maar de structuur blijft hetzelfde. Het is een prachtig raamwerk voor iedere renovatieopgave. Je loopt het programma af en dan ligt er een duidelijke vraagspecificatie voor de markt’, Aldus Ron Sierink.

 

U kunt het model  hier downloaden:

 

Model Vraagspecificatie RGS bestaande bouw
Bijlage A – Model vraagspecificatie fase portefeuillestrategie
Bijlage B – Model vraagspecificatie Initiatieffase
Bijlage C – Model vraagspecificatie Planontwikkelingsfase