nieuws

Standvast Wonen kiest voor langdurige samenwerking met 3 vaste onderhoudsbedrijven

We zijn er trots op dat Hagemans tot deze drie vaste onderhoudsbedrijven behoort!

Tijdens een selectieprocedure koos Standvast Wonen uit negen leveranciers drie vaste onderhoudsbedrijven: Hagemans Vastgoedonderhoud, elk® en Burgers van der Wal.

 

Samen nemen we de komende vijf jaar het planmatig onderhoud van de ongeveer 9.000 huurwoningen op ons.

 

Ons gezamenlijke doel
Meer tevreden bewoners, lagere kosten, kwalitatief betere woningen en een forse energiebesparing.

 

Het planmatig onderhouden van huurwoningen kost veel tijd en geld. En voor de bewoners zijn de werkzaamheden vaak vooral ‘gedoe’. Theo van Heukelom, manager Volkshuisvesting bij Standvast Wonen: “Door slim en met vaste partijen samen te werken, willen we komen tot één standaard werkwijze. Daarbij maken we optimaal gebruik van elkaars kennis en kunde. Zodat het woningonderhoud zo soepel mogelijk verloopt, met meer kwaliteit, een daling van de kosten en een hogere klantwaardering.”

 

Zes proefprojecten in 2018
We starten dit jaar een zestal proefprojecten. Vooraf maken we afspraken over de doelen die we willen behalen. Eind 2018 evalueren we als ketenpartners de resultaten van de samenwerking. Waar nodig passen we processen en afspraken aan. In 2022 evalueren we als partners de ketensamenwerking opnieuw en besluiten we of en hoe we verder gaan.