nieuws

Vernieuwde RGS-Leidraad

3, 2, 1 – Lanceren maar

 

Op dinsdag 13 april was het zover. De vernieuwde RGS leidraad werd gelanceerd tijdens een online event met ruim 700 deelnemers. Tijdens dit event kwamen meerdere sprekers aan het woord om dieper in te gaan op de verschillende facetten van RGS.

 

Ook onze eigen Carel Hagemans kwam vanuit zijn rol bestuurslid Stichting RGS aan het woord. Hij nam ons mee in de ontwikkelingen van persoonscertificatie. “Door inzichtelijk te maken welke kennis nodig is bij het toepassen van de RGS methodiek kunnen bedrijven heel gericht de juiste mensen werven. En deze mensen kunnen op hun beurt weer aantonen over deze juiste kennis te beschikken. Een win- win situatie.”

 

Maar hij besprak ook de rust die RGS brengt bij zowel de woningcorporaties als de onderhoudsbedrijven ondanks dat de opdracht veel uitgebreider is geworden. En dat RGS de piekbelasting wegneemt bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemer. Carel zei hierover het volgende:

 

“Ik denk dat als je je zaakjes goed regelt, dat je die uitbreiding van werkzaamheden aan kan als bedrijf. Want vanuit RGS hebben wij garandeerde workflows, daarmee ook meer cashflow, continuïteit en rust. En in de huidige markt is het zelf zodat je de capaciteit van je partners veel eerder moet vastleggen wil je nog op tijd gebruik kunnen maken. Ben je daarmee niet mee op tijd dan mis je misschien wel de boot. Ik zou de druk daarom bijna vooral bij onze opdrachtgevers willen leggen.

 

Dankzij RGS werken wij al een aantal jaren het hele jaar rond. Wij zijn niet meer de strandtent die het vroegere onderhoudsbedrijf wel was. Van april tot en met oktober aan het werk én daarna en daarvoor moet je het zelf maar uitzoeken. Nee, werken het hele jaar rond.

 

Het heeft bij onze opdrachtgevers het voordeel dat er sprake is van een heel gelijkmatige uitgaande kasstroom daardoor verdwijnen de pieken uit de planning zowel bij ons als bij de medewerkers van de corporaties. Dat betekent dat we ons veel beter kunnen voorbereiden en focussen op het feitelijke werk en hierin eigenlijk veel minder of geen verrassingen hebben.

 

Een bijkomend voordeel is dat het onderhoudsbedrijf in de huidige markt hierdoor ook een aantrekkelijkere werkgever geworden is.”

 

Bij Resultaatgericht Samenwerken zijn álle ketenpartners samen in staat om een vastgoedeigenaar de meest optimale oplossing te adviseren en uit te voeren. Met gegarandeerde prestaties, zowel voor een individueel complex als een deelportefeuille. Doel van de vernieuwde RGS leidraad is om weer een goed fundament te leggen voor de komende vijf jaar.

 

Kortom niet alleen vastgoed heeft onderhoud nodig, ook de RGS leidraad is een document dat eens in de zoveel jaar opnieuw getoetst wordt.