Hagemans Vastgoedonderhoud

Bij Hagemans draait alles om onderhoud aan woningen. We nemen in de volle breedte de verantwoordelijkheid voor onderhoud, verbetering, transformatie en technisch beheer van vastgoed.  Vanzelfsprekend volgens de gewenste kwaliteit, bewonerstevredenheid en rendementseisen van onze opdrachtgevers.

 

We zijn een bekend gezicht bij woningcorporaties. Samen met hen kijken we naar hun woningen, complexen en wijken. Zij staan voor een enorme verduurzamingsopgave; wij doen en denken mee. Om tot de optimale vastgoedwaarde te komen, werken we van fijn naar grof. We onderzoeken nauwkeurig de haalbaarheid, het programma, de huidige staat en kwaliteit, bepalen de (woon)technische uitgangspunten en brengen risico’s en kansen in beeld. We rekenen deze plannen door en we gaan met elkaar in gesprek over het best passende scenario. Dat werken we uit tot een projectplan met meetbare prestatieafspraken. Vervolgens leveren we kwaliteit in de uitvoering: we onderhouden, verbeteren, transformeren en verduurzamen de woningen. Met aandacht voor de belangen van de corporatie én van de bewoners, die we actief en persoonlijk informeren. Zo dragen we bij aan een omgeving waar mensen plezierig, comfortabel en veilig wonen. We geven toekomst aan bestaand bezit.

In de nabije toekomst is ons werk van strategisch belang voor veel van onze opdrachtgevers. We zijn ons er dan ook van bewust, dat woningcorporaties steeds meer van ons (gaan) verlangen: ze leggen een deel van hun property management bij ons neer. Dat vraagt om vertrouwen en vooral om een intensieve samenwerking. Hagemans is daar klaar voor.

 

Belofte

Met een goede planontwikkeling en planvoorbereiding ontzorgen we woningcorporaties. We nemen de uitvoering voor onze rekening en zijn voor de bewoners een vertrouwd gezicht in de wijk. Daarbij houden we voortdurend het afgesproken resultaat voor ogen. Tegelijkertijd geven we veel aandacht aan de gezondheid en de ontwikkeling van onze eigen medewerkers.

Bekijk ook Werken van >

Duurzaamheid en MVO

Als speler in de vastgoedsector nemen wij de verantwoordelijkheid voor onze omgeving. Hagemans kiest bewust voor duurzame materialen, afvalbeperking en hergebruik. Daarnaast kijken we kritisch naar ons wagenpark.
We zijn een erkend leerbedrijf en investeren in de vakmensen van morgen. En als PSO-gecertificeerd bedrijf geven we mensen die moeilijk aan werk komen, graag een kans. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe, duurzame oplossingen en samenwerkingen in ons werkgebied.

Missie

We werken samen met woningcorporaties en ketenpartners aan het onderhouden, verbeteren en verduurzamen van sociale huurwoningen. Op die manier dragen we eraan bij, dat de bewoners betaalbaar, comfortabel en veilig kunnen wonen. We krijgen daarvoor de juiste middelen mee en trainen onszelf in de juiste vaardigheden en competenties om ons werk uit te voeren. Zodat we het beste uit onszelf te halen.

Visie

Met onze opdrachtgevers, onze ketenpartners, de bewoners en met elkaar brengen we vooraf uitgebreid de omstandigheden en behoeftes in kaart. Zodat de techniek en het sociaal domein op elkaar zijn afgestemd in de uitvoering. Zowel ‘buiten’ als ‘binnen’ weten onze mensen altijd waaraan en voor wie ze werken – en welk resultaat we nastreven.

ONS WERKGEBIED

We zijn thuis in de omgeving waar we werken. Vanuit onze vestigingen in Houten en Nijmegen werken we vooral voor corporaties in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. Zo zijn we altijd in de buurt.

Naar contactpagina >

hagemans kaart