Wij zijn Hagemans

Hagemans is een vastgoedonderhoudsbedrijf voor de corporatiesector

We zorgen voor woningen en complexen waar mensen plezierig wonen en verblijven, nu en later. Zo geven we toekomst aan bestaand bezit. Het liefst werken we in verschillende vormen van ketensamenwerkingen.

We bestaan ruim 94 jaar en zijn een echt familiebedrijf

Dat maakt dat we van nature altijd gericht zijn op continuïteit. Die willen we ook in deze uitdagende toekomst blijven bieden, voor onze mensen, onze opdrachtgevers en onze co-makers. Dat maakt ook dat we prima passen bij de corporatiesector, die voor de uitdaging staat om de bestaande woningvoorraad geschikt te houden én maken richting 2050. We moeten renoveren om duurzaam te zijn.

Missie

Samen met woningcorporaties en ketenpartners werken we aan het duurzaam onderhoud, de verbetering en de transformatie van sociale huurwoningen en buurten. Zodat bewoners er betaalbaar, comfortabel en veilig kunnen wonen. Met elkaar halen we elke dag het beste uit de leefomgeving en onszelf.

Visie

Samen brengen we vooraf uitgebreid de omstandigheden en behoeftes in kaart. In de planontwikkeling én in de realisatie zijn de techniek en het contact met de bewoners volledig op elkaar afgestemd. We weten altijd waaraan en voor wie we werken – en welk resultaat en rendement we nastreven. En trainen we onszelf voortdurend in de competenties die daarvoor nodig zijn.

We zijn een bekend gezicht bij woningcorporaties

Samen met hen kijken we naar hun woningen, complexen en wijken. Zij staan voor een enorme verduurzamingsopgave; wij doen en denken mee.  Met aandacht voor de belangen van de corporatie én van de bewoners geven we toekomst aan bestaand bezit.

Onze communicatie met bewoners

Adequate, tijdige en persoonlijke bewonerscommunicatie draagt enorm bij aan het succes van een project. We verdiepen ons in de wijk waar we aan het werk gaan en zorgen voor een aanpak die aansluit bij de huurders en omwonenden. En voor een passende mix van offline en online middelen. Met als resultaat een soepel proces en tevreden bewoners.

Familiebedrijf
Meerdere vestigingen
Net Promotor Score van +28

Samen bijdragen aan het woon- en leefgeluk van Nederland

Sinds september 2021 is Hagemans onderdeel van het brede en krachtige onderhoudsplatform van NOK.5. Zo zijn we nóg beter toegerust voor de massieve opgaven waar de corporatiesector voor staat.

Successen moet je vieren

Daarom blikken we aan het begin van een jaar altijd graag terug. Dat doen we met onze jaarberichten.