Beverodelaan, Dieren

Energiebesparende maatregelen combineren met regulier onderhoud

 

Voor Vivare voeren we werkzaamheden uit aan 166 sociale huurwoningen in Dieren. Na het behalen van 70% draagvlak bij de bewoners startte het project in Dieren. Hierbij combineren we het reguliere PO-onderhoud zoveel mogelijk met het verduurzamen van de woningen. Naast de onderhoudswerkzaamheden, vervangen we alle draaiende delen door nieuwe draaiende delen met HR++ glas, vullen we de spouwisolatie bij, brengen we isolerend schuim aan tegen de onderkant van de begane grondvloer en isoleren we de daken.

 

We maakten een projectvideo waarbij de werkzaamheden die we aan de woningen uitvoeren goed in beeld komen.

 

Flora en fauna

In de wijk leven en broeden veel vogels. Om te voorkomen dat wij met onze werkzaamheden het broeden van de vogels verstoren maken wij de woningen eerst ongeschikt om te nestelen. Dit doen wij door borstels in de dakgoten te plaatsen en waar nodig vogelwerend doek aan te brengen (vogelwerende maatregelen). Als de woning klaar is verwijderen we ook meteen de borstels en het vogelwerend doek.

 • Opdrachtgever:
  Vivare
 • Type werkzaamheden:
  Onderhoud en verduurzaming
 • Aantal woningen:
  166 woningen
 • Budget:
  € 6.087.346