Brakkenstein

Een bijzonder verduurzamingsproject van huur- en koopwoningen

Brakkenstein is een stadswijk in het zuiden van Nijmegen. De wijknaam Brakkenstein is eeuwenoud en zou verband houden met een onderkomen voor jachthonden, de zogeheten Bracken, op de buitenplaats Brackenstein.

 

In deze een mooie groene wijk verduurzamen wij voor Talis 294 woningen van (vooral) label D naar label A.

Een bijzonder project omdat het bestaat uit een mix van huur- en koopwoningen (203 huurwoningen en 91 koopwoningen). Talis en Hagemans hebben door gezamenlijke inspanning bereikt dat vrijwel alle koopwoningen meedoen aan deze woningverbetering.

 

De belangrijkste maatregelen die we in Brakkenstein uitvoeren zijn:
• Mitigerende maatregelen in het kader van de natuurwet voorafgaand aan het project.
• Dakisolatie, renovatie van schoorstenen, vervangen van dakramen.
• Vernieuwen dakgoten
• Gevelonderhoud in de vorm van ondergrondherstel, schilderwerk, herstel van voeg- en metselwerk.
• Aanbrengen van nieuw hang- en sluitwerk volgens PKVW
• Isolatie van kruipruimten.

 

Samen realiseren we dat sociale huurders én woningeigenaren samen prettig en duurzaam kunnen wonen.