Indische buurt, Nijmegen

Niet alles hoeft in één keer opgelost te worden

Gevelonderhoud voor Portaal aan één van de oudste complexen in Nijmegen: 98 grote vooroorlogse woningen in de Indische buurt in Nijmegen.

 

Bijzonder aan dit project is dat al in 2010 gestart is met het maken van prestatieafspraken. Op basis van toen onder andere geconstateerde intercoat-onthechting, is een plan van aanpak gemaakt waarbij de uit te voeren maatregelen gefaseerd in de tijd zijn overeengekomen. Zo zijn in 2010 alle draaiende delen vervangen, maar is er bewust nog niets gedaan met de aanwezige verf problemen op de kozijnen. Dat is pas in 2018 aangepakt: alle verflagen zijn van de kozijnen verwijderd en er is een volledig nieuw verfsysteem aangebracht.

 

Een mooi voorbeeld van het spreiden van maatregelen in de tijd. Niet alles hoeft immers in één keer opgelost te worden.

 • Opdrachtgever:
  Portaal
 • Type werkzaamheden:
  Planmatig Onderhoud
 • Aantal woningen:
  98 woningen
 • Budget:
  € 900.000