Beverodelaan

Energiebesparende maatregelen combineren met regulier onderhoud

 

In één moeite door in het Gelderse Spankeren: samen met Vivare verduurzamen we 82 woningen.

Hierbij is uitgangspunt dat de woningen – omdat ze uit dezelfde bouwperiode stammen en bouwkundig nagenoeg identiek zijn –  op dezelfde wijze verduurzaamd worden. Het reguliere PO-onderhoud wordt hierbij zoveel mogelijk gecombineerd met no-regret maatregelen. Naast ‘gewoon’ schilderwerk en het vervangen van alle draaiende delen door nieuwe draaiende delen met HR++ glas, vullen de spouwisolatie bij, brengen we isolerend schuim aan tegen de onderkant van de begane grondvloer en isoleren we de daken.

 

Broedpauze

We zijn gestart met de 82 woningen in Spankeren in maart 2019 en we leveren op in twee fases. Voor de bouwvak leveren we 26 woningen op en na een ‘gedwongen’ pauze door het broedseizoen, starten we in september met de overige 56 woningen die we in december 2019 zullen opleveren.

 

Onderdeel van een groter geheel van 248 woningen

Deze 82 woningen in Spankeren zijn onderdeel van een veel groter project dat we samen met Vivare doen, namelijk het verduurzamen van 248 ééngezinswoningen in Spankeren én Dieren. Omwille van een ‘logische’ knip in tijd, geld én bewonersparticipatie is ervoor gekozen om het project op te knippen in deelproject Spankeren en deelproject Dieren.

 

70% Draagvlak

Het 2e deelproject van 166 woningen in Dieren, uit te voeren in 2020, zit momenteel in de voorbereidingsfase. Hagemans – en niet Vivare – is daarbij om te beginnen verantwoordelijk voor het verkrijgen van 70% draagvlak voor de verduurzaming bij de bewoners en het plannen van de warme opnames.

 

We hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken en dat we in 2020 samen met Vivare weer een stukje Gelderland mooier, beter en duurzamer gaan maken!