Voorstenkamp, Nijmegen

Door in de voorfase uitgebreid stil te staan met alle ketenpartners aan tafel, met aandacht voor een ieders specialisme, werd zichtbaar wie welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden had. Doordat deze fase er kón en ook mócht zijn, groeide het vertrouwen in elkaar. Uiteindelijk heeft dit intensieve, voortraject tijdwinst opgeleverd gedurende de uitvoering van de renovatie. En de uitvoering verliep vlekkeloos. Er was een goede coördinatie vanuit Quadrant. Door de prima afstemming in het voortraject zijn geen discussies geweest. Dit was een belangrijke succesfactor! Daarnaast was de eenduidigheid, de helderheid en het strak werken volgens de planning een prima signaal naar de bewoners.

 

Van 2019 naar 2035: stap voor stap circulair verduurzamen

Begin maart 2019 zijn we begonnen met het groot onderhoud aan 125 etagewoningen in de buurt Voorstenkamp in Nijmegen.

In een intensieve samenwerking hebben we als Quadrant (een samenwerking tussen Hagemans Vastgoedonderhoud en Cuppens+zn) met Talis (woningeigenaar) en de BouwhulpGroep (architect en kwaliteitsborging) het onderhoudsscenario voor de Voorstenkamp ontwikkeld en uitgewerkt tot een uitvoerbaar plan. Stap voor stap verduurzamen en circulariteit staan hierin centraal. De sociale huurwoningen van Talis krijgen met de ingreep nu minimaal energielabel B, het binnenpakket wordt aangepakt en de uitstraling van de gebouwen opgefrist. Naar verwachting zijn eind 2019 de werkzaamheden gereed. Rond 2035 zal de volgende verduurzamingsstap worden gezet, waarbij de woningen van het gas af gaan.

 

In één keer naar het einddoel of stap voor stap?

Groot onderhoud wordt gezien als de eerste belangrijke stap in het verduurzamen van de Voorstenkamp, met het oog op CO2-neutraal wonen in 2050. Dit houdt in dat tijdens de planontwikkeling de route hiervoor is uitgestippeld. Gaan we in één keer naar het einddoel of is stap voor stap een betere keuze? Voor dit project is bewust gekozen om met de ingreep in 2019 te focussen op het beperken van de warmtevraag door schilisolatie, en de woningen pas in een volgende stap van het gas af te halen. Hierdoor kan in de toekomst beter worden ingespeeld op duurzaamheidsontwikkelingen in de wijk. Waar het op installatiegebied kan, worden al wel kansen benut. Zoals het aanbrengen van een aansluiting voor elektrisch koken en toepassing van pv-panelen op de daken.

 

Circulariteit

Met een groot onderhoudsingreep komt er een (flinke) materialenstroom op gang. Bestaande materialen worden verwijderd en nieuwe worden aangebracht. Voor de Voorstenkamp is onderzocht welke bestaande materialen opnieuw gebruikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld ramen, kranen en keukenopstellingen. Daarnaast zijn er bewuste keuzes gemaakt als het gaat om toepassing van nieuwe materialen, zoals bijvoorbeeld dakisolatie en dakramen. Hierdoor heeft het thema circulariteit een plek gekregen binnen de onderhoudsingreep. Samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Radboud Universiteit onderzoeken we hoe we het slim (her)gebruik en toepassing van materialen in de nabije toekomst kunnen opschalen.

 

Bekijk hoe we dit doen in dit filmpje over circulair verbouwen in de Voorstenkamp:

 

 • Opdrachtgever:
  Talis
 • Type werkzaamheden:
  Grootonderhoud
 • Aantal woningen:
  125 etagewoningen
 • Budget:
  € 4.100.000