Meer informatieSolliciteer nu
Johan en Monique aan het woord

Om de volledige presentatie te openen van de MTO terugkoppeling. Klik dan op deze LINK

Aandachtspunten

Werkdruk

Door de groei van Hagemans zijn er meerdere openstaande vacatures te invullen en is de werkdruk hoog. Dit aandachtspunt staat dan ook hoog op de agenda van het Tactisch Team.

Actie: We zijn al geruime tijd volop bezig met de werving en selectie van mogelijk kandidaten. Dat wil helaas niet zeggen dat deze functies meteen ingevuld zijn. En is er een geschikte kandidaat dan volgt er eerst een inwerkperiode. Ervaar jezelf werkdruk? Ga gerust in gesprek met je leidinggevende.

 

Zichtbaarheid Tactisch Team

De terugkoppeling die we kregen was dat onvoldoende duidelijk is wat het tactisch team is en doet.

Actie: Er volgt meer communicatie naar medewerkers over de rol van het tactisch team en de zichtbaarheid hiervan. Tactisch Team pakt dit ook zelf actief op.

 

Effect van corona op de werkbeleving

Corona heeft veel invloed gehad. Naast de verschillende maatregelen en richtlijnen vanuit de overheid hadden we als Hagemans ook rekening te houden met het effect van corona op de werkbeleving. Daar waar het kantoorpersoneel zo veel mogelijk thuis moest werken, ging het op de projecten ‘gewoon’ door. Twee extremen.

Dat het effect van corona een stevige wissel op de werkbeleving had, was dan ook te verwachten. We waren zoekende hoe het beste om te gaan met Corona. Balans vinden tussen thuis en privé werken blijkt (soms) moeilijker dan gedacht. Zeker tijdens de lockdowns. Uiteindelijk vonden we onze weg en ontstond er zelfs een Coronateam. Ook kan er inmiddels  op verzoek een sneltest ingezet worden.

Actie: We proberen door de signalen die binnenkomen een passende oplossing te vinden. Vooral samen in gesprek zijn en blijven over Corona, blijkt vaak de oplossing.

 

Aandacht voor ‘de jongere medewerker’

Uit het MTO blijkt dat onze jongere medewerkers Hagemans als organisatie de laagste scores geven. Uiteraard nemen we dit serieus.

Actie: Daarom gaan we informatie verzamelen bij de jongere medewerkers in onze organisatie. Na de zomervakantie gaan we vanuit afdeling P&O in gesprek met de jongere medewerkers binnen Hagemans. Jullie horen hier te zijner tijd meer over.

Conclusies

Uit het MTO halen we de volgende conclusies

  1. De medewerkers bij Hagemans zijn zeer tevreden, betrokken en trots.
  2. Hagemans scoort hoger als we kijken naar de benchmark van Nederland op tal van thema’s. we kunnen stellen dat onze medewerkers (zeer) tevreden zijn.
  3. De cultuur is professioneel.
  4. Corona trekt een stevige wissel op de medewerkers.

We vroegen jullie: Wat bevalt je het meest aan werken bij Hagemans? Hieronder zie je de meest voorkomende reacties voorbij komen.

Hagemans is een betrouwbare werkgever
Wat we beloven doen we ook
Het gevoel van samen de schouders eronder en de sociale kant van het bedrijf
Er heerst een open en transparante cultuur
Het contact met de bewoners
Dat je jezelf kan ontwikkelen als je dat wilt

Bedankt voor jullie terugkoppeling en het (nogmaals) onder de aandacht brengen van de aandachtspunten. En hoewel er echt nog wat te verbeteren valt, zien we ook wat we SAMEN nu al bereikt hebben. Geweldig om te zien!