Uncategorized

777 energielabelstappen voor 300 woningen van Baston Wonen

Lagere energiekosten en meer wooncomfort in de woning. Met het onderhoud en de kwaliteitsverbeteringen aan 300 woningen aan de Bergvrede en Bastion draagt Baston Wonen bij aan haar grootste uitdagingen het betaalbaar houden van de huurwoningen en het realiseren van prettig wonen waaronder meer wooncomfort voor de huurders.

Het gaat om 300 woningen, verdeeld over negen wooncomplexen, aan de Bergvrede en Bastion. De woningen zijn gebouw in de periode 1981 – 1985 en krijgen nieuwe kunststof kozijnen met HR++ beglazing, de daken worden vervangen. Daarnaast worden de technische installaties vervangen en op een aantal complexen zonnepanelen aanbracht. Gelijktijdig wordt het aanwezige asbest verwijderd. Meer wooncomfort tegen lagere energiekosten. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond maken 264 woningen een energielabelsprong naar A en 36 woningen naar label B. Totaal 777 labelsprongen.

 

Betrokken huurders

De huurdersvertegenwoordiging is nauw betrokken bij het verbeterplan en tijdens het hele project zullen medewerkers van zowel Hagemans als Baston Wonen in gesprek blijven met de bewoners om zaken zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Start werkzaamheden
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Nu de bewoners zijn geïnformeerd gaan we in maart beginnen met de (voorbereidende)werkzaamheden. Naar verwachting zijn de 300 woningen begin 2020 klaar.

 

Ondertekening contractstukken
In het bijzijn van de huurdersvertegenwoordiging tekende Sandra van Zaal, Directeur-bestuurder van Baston Wonen en Carel Hagemans op maandag 14 januari 2019 in de modelwoning aan de Bergvrede de aannemingsovereenkomst. Hiermee gaan de onderhouds- verduurzamingswerkzaamheden die bijdragen aan comfortabel en energiezuinig wonen aan de Bergvrede in Zevenaar officieel van start.