Uncategorized

Afscheid nemen van processen waar geen klant voor wil betalen

Beste lezer,
Het geheim van ons succes? Ons calculatieproces! Dachten we …
Toen we dat lieten onderzoeken bleek ons calculatieproces vooral een zeer kostbaar proces met een ‘bedroevende’ uitkomst: 27% gemiddelde afwijking!

Simon Ruijs, manager klant & techniek: 

 “Calculeren op regelniveau is het opeenstapelen van aannames. Je bent bezig met het creëren van schijnzekerheid.
We moeten van calculeren naar configureren

 

 

Simon stelt graag vaste waarden ter discussie. Hij kijkt altijd kritisch naar het proces. Hij neemt niet zomaar een werk op de gestelde voorwaarden aan, maar stelt vragen. Hij wil een gezamenlijke focus op waarde-toevoegende elementen in het gehele proces en vraagt zich altijd af of het ook slimmer, sneller en beter kan. En dat kan!

 

Het probleem

27% gemiddelde afwijking was een intern probleem met externe gevolgen. Een probleem dus ook voor u, onze klant. Als corporatie verwacht u van uw onderhoudspartner nauwkeurigheid en betrouwbaarheid en rekent u op erop dat onze kennis over de processen, de prijzen en de uitvoering accuraat is.

 

 

Een probleem dat opgelost moest worden dus!

 

De oplossing

Een procesorganisatie met procesautomatisering. Een procesorganisatie met de focus op waarde-toevoegende elementen zodat we afscheid konden nemen van processen waar geen klant voor wil betalen. De basis is een database met kenmerken van repeterende onderdelen van het werk: fysiek, financieel en in tijd. Een database waarin we alle soorten van onderhoud in alle voorkomende woningtypes hebben gedefinieerd met onze ketenpartners. Voordelen? Uniforme aanpak en definities, weinig fouten, lagere kosten, snellere oplevering en een betere samenwerking. Van prijzen per maatregel naar een gezamenlijk onderbouwde prijs per woning.

 

 

Verrassend voorspelbaar!

 

Onze belofte

Betere vastgoedsturing met een hogere betrouwbaarheid op basis van data. Met onze onderhoudsconfigurator kunnen we u in het allervroegste stadium al de gevolgen van uw keuzes laten zien. Samen bekijken we real-time wat de gevolgen van diverse maatregelen zijn in tijd en in geld. Zo gaan we een andere relatie met u als corporatie en de keten aan. Samen aan de knoppen!
U hoeft niet meer voor te schrijven, maar kunt meteen de regie pakken. En wij zijn op basis van onze data klaar voor meerjarige project-ongebonden samenwerking en voor integratie van voorheen gescheiden soorten in het onderhoud.

 

 

 

Klantspecifieke schil

Wilt u als corporatie meer weten over massa-maatwerk en de klantspecifieke schil die we toepassen op de verzamelde data? Benieuwd hoe onze data kan aansluiten bij uw organisatie?
Neem dan contact op met Simon Ruijs.

 

 

De volgende stap

We zijn ver gekomen in het datagestuurd onderhoud. Op basis van onze eigen data kunnen we planmatig onderhoud voorspellen en de prijslijsten ombouwen naar onderbouwde prijzen per woning. De volgende stap is het koppelen van meerdere databronnen zodat we een grotere spreiding krijgen en daarmee een hogere betrouwbaarheid. Wij willen corporatie-brede data verzamelen.
Op naar corporatiebreed kennis, kunde en vooral ook data delen! Delen kost niets, maakt samenwerken leuker en onderhoud sneller, beter en goedkoper! Ook in het Groot Onderhoud en Verduurzaming..