Uncategorized

De slag maken van traditioneel naar standaardisering en modulering

Rob Hagemans schetst de dilemma’s en de kansen bij de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

 

“Belangrijk is wat die verduurzaming praktisch inhoudt. Is dat wat maximaal kan? Wat minimaal nodig is? Of iets ertussenin? De kunst is het juiste midden te vinden tussen kosten en de inzet van innovatieve technieken en werkwijzen. Nieuwe technieken op kleinere schaal toepassen is duur. Pas na een bepaald omslagpunt in volume dalen de kosten, waardoor toepassing economisch rendabel wordt. Het is een kip ei verhaal.

 

Ter illustratie: een gemiddelde corporatiewoning verduurzamen naar energie-neutraal kost pakweg 60.000 euro. Is dat veel? Ja, als je bedenkt dat het voor veel corporatiewoningen de boekwaarde is, gezien hun leeftijd en bouwkundige staat. Puur financieel-economisch zou nieuwbouw dan voor de hand liggen. Maar we hebben als sector bij lange na niet de capaciteit in mensen en middelen om dat te doen. En dus zoeken we – ook Hagemans – voortdurend naar slimme oplossingen om te besparen op kosten en tegelijkertijd het volume duurzame woningen substantieel te vergroten.”

 

Meer lezen? Lees het hele interview met Rob Hagemans>>