Uncategorized

Renovatie en onderhoud naar een ander niveau tillen

Hagemans Vastgoedonderhoud maakt de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling door. Daarmee kunnen we renovatie en onderhoud van de bestaande woningvoorraad naar een ander niveau tillen. Hiervan zijn we echt overtuigd. Door langjarige ketensamenwerkingen aan te gaan met woningcorporaties en onderhoudspartijen gaan we hierin zeker slagen maken.

Klik hier om het artikel over het fijnmaziger worden van vastgoedonderhoud te lezen.