Uncategorized

Van voorbereiding naar realisatie “da’s logisch”

Na een zorgvuldige voorbereiding, zijn we inmiddels gestart met de uitvoering van het planmatig onderhoud bij de VVE Groot Berg en Dal.

Dat klinkt logisch, maar in de praktijk (en zeker in de VVE-markt) sluiten voorbereiding en realisatie lang niet altijd naadloos op elkaar aan.

Het kalenderjaar maximaal benutten draagt bij aan het managen van de grote verduurzamingsopgave in de onderhoudsmarkt dus alle lof voor het duidelijke besluitvormingsproces proces bij VVE Groot Berg en Dal!