Werken met

Echte samenwerking, daar gaan we voor! Of het nu in ketensamenwerking, RGS, bouwteam en/of een tender is. Met gedeelde ambities richten wij ons op meetbare resultaten. Om van daar samen verder te leren en te verbeteren. Zo werken we toe naar optimale resultaten.

Totaalonderhoud

Steeds meer woningcorporaties nemen bij beheer en onderhoud een regisserende rol. Goede zaak, maar het leidt niet automatisch tot sneller, beter en goedkoper onderhoud. Daarvoor moet u wel de juiste ‘cast’ om u heen verzamelen. Partijen die mee kunnen denken over een uitgekiende onderhoudsstrategie. Die resultaatgericht en procesgericht samenwerken. Die met bewoners om kunnen gaan.
In zo’n hechte samenwerking biedt Hagemans onderhoud als totaaloplossing. Daarbij geloven we in de integratie van dagelijks onderhoud, planmatig onderhoud, mutatieonderhoud en duurzaam grootonderhoud. Zo maken we pas écht de weg vrij voor efficiency en vernieuwing!